Ihmisten kohtaamista ja palveluiden kehittämistä

Honkalampi-konsernin Perpe-keskus on perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus. Tavoitteena on kehittää ja toteuttaa kasvatuksellisen kuntoutuksen toimintamalleja neurologisella, neuropsykiatrisella ja sosiaalisen kehityksen alueilla. Kohderyhminä ovat tukea tarvitsevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä ja ammattihenkilöstö. Perpe-keskus tarjoaa perheille konkreettisia apukeinoja ja tukea arkeen. Perpe-keskuksesta saa esimerkiksi ADHD/ADD-tyyppisesti oirehtiville tai autismin kirjoilla oleville lapsille ja perheille erilaista ohjausta ja vahvistavia ryhmätoimintoja. Alla erityisohjaajat kertovat työtehtävistään ja Perpe-keskuksen toiminnasta!

Erityisohjaajien työpäivät Perpe-keskuksessa

Perpellä ei kahta samanlaista työpäivää ole. Työpäiviin kuuluu keskustelua perheiden ja lasten kanssa, välillä tavataan sosiaaliohjaajia sekä päiväkodin tätejä ja opettajia. Työpäivien keskiössä ovat lapset ja nuoret, joiden kanssa treenataan erilaisissa ryhmissä arjen taitoja. Perheiden toimintaympäristöä seurataan koko ajan ja kartoitetaan, mitä asioita arjen sujumiseksi on tarjolla. Parasta Perpen työssä on yhteiskehittäminen, kertoo Perpen erityisohjaajat.

Perpen erityisohjaajat

Tärkeimpiä työtehtäviä

Perustyöhömme kuuluu perheiden elämänpiirin tuen tarpeen kartoitus, toiminnasta kertomista ja ryhmätoimintojen toteutusta. Arjen keinojen ideointi perheen kanssa matalan kynnyksen ohjauksissa ja erilaisten ryhmien ohjaaminen ovat tehtävään kuuluvaa asiakastyötä. Ihmisten kohtaamista ja tarvelähtöisten palveluiden kehittämistä, sitä Perpe on.

Ryhmät ja tuki perheille

Ryhmiemme teemat vaihtelevat ja ne rakennetaan aina osallistujien mielenkiinnon pohjalta, joten ryhmissä on melkein väkisinkin kivaa. Mukavan yhdessäolon ohessa lapset ja vanhemmat saavat reppuunsa kodin arkea helpottavia keinoja. Järjestämme mm. Toimintaryhmiä, Hyvän Olon ryhmiä, Elämysliikuntaryhmiä sekä Leikkiryhmiä. Matalan kynnyksen ohjauskäynneille pyritään saattamaan koko perhe pöydän ääreen ja pohtimaan yhdessä, millaisia vahvuuksia lapsissa on. Perpemäisiä ajatuksia pohditaan yhdessä koko porukan kanssa ja tarvittaessa perhe saa kokeiltavaksi erilaisia apuvälineitä, kuten vastamelukuulokkeita. Meillä ei tuijoteta ongelmia, meillä tuijotetaan onnistumisia!

Tutustu täältä tarkemmin Perpe-keskukseen ja sen toimintaan: https://www.honkalampi.fi/kehittamistoiminta/perpe-keskus/