Koska digi kuuluu kaikille!

#Ihan Diginä! –hankkeen (2018-2021) tavoitteena on edistää ja vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja nuorten aikuisten digitaitoja. Digitaidot ovat nyky-yhteiskunnassamme kansalaistaitoja, joita tarvitaan tavallisessa arjessa. Hankkeen tarkoituksena on jakaa kokemustietoa teknologiasta ja digitalisaatiosta ilmiönä. Osallistujat pääsevät tutustumaan konkreettisesti erilaisiin digipalveluihin ja –laitteisiin. Pohjois-Karjalan alueella hanketta hallinnoi ja toteuttaa Honkalampi-säätiö ja rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Sailan ja Sarin työpäivät

Teknologia ja digitaaliset ympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa, joten tässä duunissa saamme ”luvan kanssa” ihmetellä ja löytää joka ikinen päivä uusia asioita. Meillä ei ole tavallista duunipäivää, välillä töitä tehdään iltapainotteisemmin ja ollaan enemmän tien päällä. Päiviin kuuluu varsinaisen toiminnan lisäksi esimerkiksi suunnittelua, toiminnan esittelyä, hankkeen hallinnointia, materiaalin laatimista, yhteydenpitoa yhteistyökumppaneiden kanssa sekä viestintää. Työssämme merkityksellisin fiilis syntyy siitä, kun tietää, että ollaan tärkeän ja tarpeellisen teeman äärellä. Digiosallisuus kuuluu yhdenvertaisesti meille jokaiselle!

Parasta työssä

Saila ja Sari

Tärkeintä meidän työssämme on kehittää yhdessä hankkeen toimijoiden kanssa uusia toimintamalleja arkeen sekä mahdollistaa olemassa olevien digitaalisten mahdollisuuksien kokeileminen. Me halutaan muuttaa rakenteita, jotta digiyhteiskuntamme mahdollisuudet olisivat yhdenvertaisesti saavutettavissa meistä jokaiselle. Parasta meidän työssämme on se, että saa olla utelias, rohkea sekä oppia ja kokeilla uusia asioita yhdessä toimijoiden kanssa.

Me halutaan muuttaa rakenteita, jotta digiyhteiskuntamme mahdollisuudet olisivat yhdenvertaisesti saavutettavissa meistä jokaiselle.

Hankkeen viisi erilaista lähestymistapaa digimmän arjen saavuttamiseksi:

  • Digiklubit, joissa harjoitellaan digilaitteiden ja -palveluiden käyttöä. Ryhmissä suunnitellaan itse toiveiden ja tarpeiden mukaisen kokonaisuuden, jota lähdetään yhdessä toteuttamaan.
  • Virtuaalisilla digiklubeilla kohdataan etänä pienryhmissä.
  • Etätuen kokeilut on kohdistettu itsenäisesti asuville tai juuri muuttamassa oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Käytännössä nuori saa videovälitteistä ohjausta ja tukea kotiin etäyhteyden avulla.
  • Vertaisdigiosaajien verkosto koostuu hankkeessa mukana olevista nuorista, jotka haluavat jakaa omaa digiosaamistaan muille sitä tarvitseville. Digiapua annetaan lähipiirin lisäksi tapahtumissa sekä digiryhmissä.
  • Hankkeessa luodaan myös toimintamallia digimpään osallisuutta ja työllistymistä edistävään toimintaan. Käytännössä hankkeessa kerrytettyjä hyviä käytänteistä kokeillaan ja juurrutetaan osaksi olemassa olevia toimintaympäristöjä.

Näiden lisäksi meiltä saa digiohjausta ja –koulutusta, etäsparrausta sekä vinkkejä ja materiaalia digimmän arjen tueksi. Lisäksi käynnistämme marraskuun alussa Digirinki -toiminnan eli olemme kerran viikossa tavattavissa digiasioiden merkeissä, matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi tästä uudesta kokeilusta tulemme jakamaan tarkempaa tietoa somen välityksellä eli laitahan @ihandigina seurantaan Instagramin ja Facebookin puolella.

Jos kiinnostuit toiminnasta tai haluat lisätietoja, tutustu täältä hankkeeseen tarkemmin: https://www.honkalampi.fi/kehittamistoiminta/ihan-digina/