Mitä on vuokratyö?

Rekrytointiasiantuntija kirjoittaa muistiinpanoja suorahaku ja vuokratyö toimeksiannosta.

Vuokratyö on työsuhteen muoto, jossa työntekijä työskentelee toisen yrityksen palveluksessa, mutta palkan maksaa ja työsuhdetta hallinnoi toinen yritys, yleensä henkilöstöpalveluyritys. Työntekijällä voi olla määräaikainen tai vakituinen työsuhde, riippuen työn tarpeesta. Vuokratyöntekijöitä käytetään esimerkiksi kausiluonteisissa tehtävissä tai tilapäisissä työvoimatarpeissa, kuten sijaisuuksissa tai projekteissa.

Työnantajana toimii henkilöstöpalveluyritys, joka vastaa työntekijän palkasta, lomakorvauksista ja muista työnantajavelvoitteista. Vuokratyö antaa yrityksille joustavuutta työvoimanhallintaan ja voi tarjota työntekijöille mahdollisuuksia työllistymiseen erilaisiin tehtäviin ja yrityksiin.

Vuokratyö yrityksen näkökulmasta

Jos työntekijätarve on tilapäistä, kausi- tai projektiluontoista, on henkilöstövuokraus yritykselle sopiva vaihtoehto. Se tarjoaa joustoa yrityksen muuttuviin tilanteisiin ja toimii vakuutuksenlailla yllättävissä tilanteissa.

Henkilöstövuokraus sopii kaiken kokoisille yrityksille sekä kaikille toimialoille.

Yritykset käyttävät vuokratyötä useista syistä:

Asiantuntemus rekrytoinneista: Jos rekrytointiin ei ole yrityksessä osaamista, saa sen ulkoistamalla rekrytoinnin ammattilaisen näkökulman. Työntekijöistä on monella alalla kova tarve, henkilöstöpalveluyritys auttaa löytämään osaajat.

Rekrytointiprosessin helpottaminen: Vuokratyöntekijöiden käyttö voi auttaa yrityksiä löytämään nopeasti sopivia työntekijöitä ilman pitkää rekrytointiprosessia, erityisesti jos kyseessä on tilapäinen tai lyhytaikainen tarve.

Joustavuus: Vuokratyö antaa yrityksille mahdollisuuden nopeasti reagoida muuttuviin työvoimatarpeisiin. Esimerkiksi kausiluonteisissa töissä tai projektikohtaisissa tehtävissä vuokratyöntekijöiden käyttö mahdollistaa tarvittavan työvoiman hankkimisen vain tarvittavaksi ajaksi.

Kustannustehokkuus: Vuokratyö voi olla taloudellisesti järkevää, koska se vapauttaa yrityksen resursseja. Rekrytointi ja työsuhteen hallinta ei vie aikaa yrityksen ydintoiminnalta.

Vuokratyö työntekijälle

Nykyään monet yritykset päättävät ulkoistaa rekrytointinsa ja osa myös työsuhdeasioitaan henkilöstöpalveluyrityksille, kuten Ehta. Yhtenä syynä on, että yrityksellä itsellään ei ole aikaa tai kokemusta rekrytoinneista. Joskus työvoiman tarve on yllättävä ja itsellä ei ole sopivia tekijöitä tiedossa.

Henkilöstöpalveluyritys on hyvä apu työllistymiseen, yhdellä hakemuksella on mahdollisuus työllistyä johonkin useista asiakkaana olevista yrityksistä. Yrityksiltä tulee myös paljon toimeksiantoja lyhyellä varoitusajalla, jolloin tehtäviä ei laiteta auki vaan paikka täytetään avoimen hakemuksen laittaneista.

Henkilöstövuokrauksessa velvollisuudet on jaettu työnantajan (henkilöstöpalveluyritys) sekä työskentely-yrityksen (käyttäjäyritys) kanssa. Yhdessä huolehdimme, että vuokratyöntekijä saa tehtävään kunnon perehdytyksen ja myös selkeän tiedon siitä, mitä odottaa työsuhteelta.

Pidämme huolen, että vuokratyöntekijöiden kohdalla noudatetaan samoja pelisääntöjä kuin käyttäjäyrityksen muidenkin työntekijöiden kanssa, eli samasta työstä saadaan samaa palkkaa ja muutenkin ollaan samalla viivalla.

Vuokratyö voi tarjota työntekijälle useita etuja:

Joustavuus: Vuokratyö voi tarjota joustavuutta työaikojen, työtehtävien ja työpaikkojen suhteen. Työntekijä voi esimerkiksi valita tilapäisiä tai projektikohtaisia töitä, jotka sopivat hänen aikatauluihinsa ja mieltymyksiinsä.

Työkokemus: Vuokratyö voi tarjota mahdollisuuden saada monipuolista työkokemusta eri aloilta ja yrityksistä. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä nuorille työnhakijoille tai uran vaihtajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan.

Palkka ja edut: Vuokratyö voi olla tilapäistä tai määräaikaista. Vuokratyöntekijät saavat kilpailukykyisen palkan, lyhyissä keikoissa jopa huomattavasti paremman kuin pitkäaikaisista. Meillä vuokratyöntekijöille on myös samat työsuhde-edut, kuten työterveys, Epassi, etukortti ja lomakorvaukset.

Mahdollisuus verkostoitumiseen: Vuokratyö voi avata ovia uusiin yrityksiin ja mahdollisuuden verkostoitua eri alojen ammattilaisten kanssa, mikä voi olla hyödyllistä tulevaisuuden urakehityksen kannalta.

Mahdollisuus vakinaistumiseen: Monet vuokratyöntekijät saavat pysyvän työpaikan sen yrityksen palveluksessa, jossa he ovat olleet vuokratyössä. Jos työntekijä osoittaa osaamistaan ja sopivuuttaan yrityksen kulttuuriin, hänet saatetaan rekrytoida vakituiseksi työntekijäksi.

Vuokratyö nyt

Vuokratyö on yleistynyt tapa monissa yrityksissä hoitaa rekrytointi. Vuosien varrella alalle on mahtunut mononlaista toimintaa, mutta nykyään vuokratyö on hyvä tapa työllistyä, siinä missä muutkin. Yrityksissä vuokratyöntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Vuokratyöntekijänä on myös mahdollisuus saada vakituinen työ ja sen tuomat etuudet.

Ehdan vuokratyöntekijöistä suurin osa työskentelee kokoaikaisesti. Keskimääräinen työsuhteen pituus on kuusi kuukautta. Joukossa on monta työntekijää, joilla on vakituinen työsuhde. Jos työt yhdessä yrityksessä loppuvat, me etsimme uuden, jossa on tarvetta kyseiselle osaamiselle.

Moni työntekijä on todennut, että vuokratyön ennakkoluulot ovat osoittautuneet vääriksi ja kaikki on toiminut todella hyvin.

Tästä pääset tutustumaan meidän avoimiin työpaikkoihin:

Avoimet työpaikat

Takaisin blogilistaukseen

Palvelemme: ma-pe 8-16
Puhelin: 0400 167 965
Sähköposti: toimisto@ehtahenkilostopalvelut.fi
Osoite: Salpakatu 2 A, 80100 Joensuu