Koulutuksella kohti työpaikkaa

Toisinaan työntekijöiden ja työnantajien tarpeet eivät kohtaa, jolloin uudelleen kouluttautuminen voi olla molemmin puolinen mahdollisuus. Näihin tilanteisiin sopii oppisopimus- tai työvoimakoulutus.

Toteutamme työvoimakoulutukset yhteistyössä Joensuun Riverian ja TE-palveluiden kanssa. Niiden tarkoituksena on kehittää työnhakijan osaamista paikallisten yrityksien tarpeita vastaavaksi. Meidän koulutuksiimme ohjataan pääsääntöisesti työnhakijoita, joiden tämänhetkinen koulutus on vanhentunut tai osaamisalueissa puitteita. Koulutukseen osallistumisen ehtona on, että on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.  

Luomme jokaiselle koulutuksen aloittavalle henkilökohtaisen suunnitelman. Siinä otetaan huomioon koulutukseen osallistujan nykyinen osaaminen, mielenkiinnon kohteet ja myöskin yrityksien tämänhetkiset tarpeet. Tavoitteena on kartuttaa lisäosaamista, niin että se vastaa työelämän tarpeita ja auttaa työllistymisessä. 

Tällä hetkellä haussa olevat koulutukset: 

 Osaajaksi puhtausalalle

 Metallialan työkalupakki

Tutustu yllä olevista linkeistä koulutuksien sisältöihin ja hakuohjeisiin. Osallistujat koulutuksiin valikoidaan haastattelun perusteella. Koulutuksiin on jatkuva haku, ja ne alkavat kuukausittain.