fbpx

Kuinka voimme auttaa sinua työllistymään?

Välillä polku työelämään ei ole suora. Ehta tarjoaa erilaisia palveluita, joiden avulla olet askeleen lähempänä työllistymistä.

Tutustu järjestämiimme työvoimakoulutuksiin, niiden avulla on mahdollista kehittää  tai päivittää ammatillistaosaamista metalli- tai puhtausalalla. Lisäkoulutus avaa uusia mahdollisuuksia työllistymiseen.

Nuotti-valmennus on tarkoitettu nuorille tulevaisuuden suunnittelun tueksi. Valmennuksessa nuori saa oman valmentajan, jonka kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma tulevista tavoitteista ja aletaan yhdessä toteuttamaan sitä.

 

Koulutuksella kohti työpaikkaa

Toisinaan työntekijöiden ja työnantajien tarpeet eivät kohtaa, jolloin uudelleen kouluttautuminen voi olla molemmille hyvä mahdollisuus. Näihin tilanteisiin sopii oppisopimus- tai työvoimakoulutus.

Toteutamme työvoimakoulutukset yhteistyössä Joensuun Riverian ja TE-palveluiden kanssa. Niiden tarkoituksena on kehittää työnhakijan osaamista paikallisten yrityksien työntekijä tarpeita vastaavaksi. Koulutuksiimme ohjataan pääsääntöisesti työnhakijoita, joiden tämänhetkinen koulutus on vanhentunut tai osaamisalueissa puitteita. Koulutukseen osallistumisen ehtona on, että on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Luomme jokaiselle koulutuksen aloittavalle henkilökohtaisen suunnitelman. Siinä otetaan huomioon koulutukseen osallistujan nykyinen osaaminen, mielenkiinnon kohteet ja myöskin yrityksien tämänhetkiset tarpeet. Tavoitteena on kartuttaa lisäosaamista, niin että se vastaa työelämän tarpeita ja auttaa työllistymisessä.

Tällä hetkellä haussa olevat koulutukset:

Osaajaksi puhtausalalle

Metallialan työkalupakki

Tutustu yllä olevista linkeistä koulutuksien sisältöihin ja hakuohjeisiin. Osallistujat koulutuksiin valikoidaan haastatteluiden perusteella. Koulutuksiin on jatkuva haku.

 

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on 16-29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyvyn heikentyminen jollakin osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan/työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa oman valmentajan, joka tapaa ja pitää yhteyttä nuoreen säännöllisesti, ottaen mukaan tarvittaessa myös nuoren verkoston. NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Kelan myöntämästä 20 tapaamiskerrasta toteutetaan nuoren tarvitsema määrä 5 kuukauden sisällä valmennuksen käynnistymisestä.

”Kun uskoo onnistuvansa, on jo puolimatkassa.”

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä innostuminen tulevaisuuden suunnittelusta.

Kysy lisää valmentajana toimivalta Nadja Mäkelältä, p. 0400 282 420.

Hakeminen

NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. Yhteydenotto Kelaan riittää. Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen.

Otamme yhteyttä nuoreen heti saadessamme Kelan päätöksen. Tutustu Nuotti-valmennukseen www.kela.fi/nuottivalmennus. Täältä löydät myös Kelan esitteen valmennuksesta.

NUOTTI-esite