Sitouta työntekijät hyvällä perehdytyksellä

Hyvällä perehdytyksellä työnantaja sitouttaa uuden työntekijän ja ennaltaehkäisee tehokkaasti työtapaturmia sekä pitkittynyttä osaamisvajetta. Tästä huolimatta perehdytys hoidetaan usein liian nopeasti sekä valvomatta. Uuden työn aloittaminen on aina työntekijälle jännittävä tilanne, vaikka ammattiosaamista alalta jo löytyisikin. Yrityksen omat toimintatavat sekä työyhteisön säännöt vaihtelevat työpaikkojen välillä. Työntekijän työhyvinvointi sekä työn imu, linkittyvät voimakkaasti siihen, kuinka hyvin työntekijä hallitsee oman työtehtävänsä ja ymmärtää oman roolinsa yrityksessä.

Pahimmillaan huonosti hoidettu perehdytys aiheuttaa työtapaturman, siksi myös laki edellyttää työnantajaa perehdyttämään uuden työntekijän työn tekemiseen, työpaikan olosuhteisiin sekä työn haitta- ja vaaratekijöihin. Myös riski työntekijän irtisanoutumiselle kasvaa, kun perehdytys hoidetaan hutiloiden. Perehdytykseen siis kannattaa panostaa, loppujen lopuksi sillä säästää sekä aikaa että rahaa.

Hyvä perehdytys kehittää myös yrityksen työnantajamielikuvaa. Kun uusi työntekijä otetaan vastaan valmistautuneena ja ajan kanssa, kertoo se työnantajan sitoutuneisuudesta työntekijöihin. Osaajista käydään nykyään kovaa kilpailua, siksi rekrytointiprosessin tulisi olla alusta loppuun asti mietitty sekä hyvin hoidettu.

Tässä vinkkejä hyvän ja onnistuneen perehdytyksen toteuttamiseen:

Valitse perehdyttäjät.

Perehdyttäjiä voi olla useampi. Työntekijän esimies voi kertoa yrityksestä sekä työsuhteeseen liittyvistä asioista ja työpari voi opastaa työn tekemiseen. Vuokratyöntekijän aloittaessa on hyvä olla perillä siitä, mikä osa perehdytyksestä kuuluu henkilöstöpalvelualan yritykselle ja mikä käyttäjäyritykselle.

Listaa perehdytettävät asiat.

Valmis perehdytyslomake helpottaa perehdytyksen toteuttamista. Se toimii muistilappuna ja siihen on hyvä kirjata kuka mitäkin on perehdyttänyt ja milloin. Täytetty perehdytyslomake on ehdottoman tärkeä, esimerkiksi tapaturman sattuessa, se on sekä työantajan että työntekijän oikeusturva.

Perehdytyslomakkeessa olevia kohtia voivat olla esimerkiksi:

  • Työntekijän työsuhde
  • Työpaikan ja henkilöstön esittely
  • Liikkuminen työtiloissa sekä kulkuluvat
  • Työajat ja tauotus
  • Työvaatteet ja varusteet
  • Työvälineet, koneet ja niiden käyttö
  • Työn vaara- ja haittatekijät
  • Toimintatavat poikkeustilanteissa

Milloin perehdytetään?

Perehdytykseen on syytä varata tarpeeksi aikaa. Esimiehen on hyvä ottaa uusi työntekijä heti ensimmäisenä päivänä vastaan ja esitellä työ- sekä taukotilat, kertoa työvuoroista ja työpaikan yleisistä käytännöistä. Kannattaa myös esitellä ne henkilöt, joilta uusi työntekijä voi kysyä tarvittaessa neuvoa. Itse työn tekemisen perehdyttämiseen tulisi varata tarpeeksi aikaa, uusi työntekijä voi esimerkiksi työskennellä työparin kanssa tarvittavan ajan.

Onnistuiko perehdytys?

Perehdytysjakson päätteeksi on hyvä istua alas työntekijän kanssa ja käydä läpi työn aloituksen onnistuminen. Kaipaako työntekijä tukea vielä joissain tehtävissä? Onko hänelle herännyt kysymyksiä, joihin ei ole saanut vastauksia? Uuden työntekijän kanssa on hyvä keskustella jo ensimmäisellä työviikolla, mutta myös myöhemmin, esimerkiksi noin kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta.