Sitouta työntekijät hyvällä perehdytyksellä

Perehdytys on työntekijän ensimmäinen kokemus uudesta työnantajasta. Sillä rakennetaan perusta, toivottavasti vuosien mittaiselle yhteistyölle työnantajan ja työntekijän välillä. Kuinka varmistaa, että työntekijä sitoutuu yritykseen?

Uuden työn aloittaminen on aina työntekijälle jännittävä tilanne, vaikka aiempaa kokemusta ja ammattiosaamista alalta jo löytyisi. Jokaisen yrityksen rutiinit sekä työyhteisön säännöt vaihtelevat, nämä kaikki tulee käydä läpi eikä pitää mitään itsestäänselvyytenä.

Yritys voi pitkälti vaikuttaa toimitavoillaan työntekijän työhyvinvointiin sekä työnimuun. Hyvällä perehdytyksellä varmistetaan, että työntekijä tuntee yrityksen ja oman roolinsa siinä. Näin työn tekemiselle annetaan hyvät puitteet alusta asti.

Pahimmillaan huonosti hoidettu perehdytys aiheuttaa työtapaturmia. Tämän takia laki edellyttää työnantajaa perehdyttämään uuden työntekijän niin työn tekemiseen, työpaikan olosuhteisiin kuin työn haitta- ja vaaratekijöihin. Puutteellinen perehdytys vaikuttaa myös työntekijän sitoutumiseen yritykseen ja riski työntekijän irtisanoutumiselle kasvaa.

Perehdytykseen kannattaa siis panostaa, loppujen lopuksi sillä säästää sekä aikaa että rahaa. Hyvä perehdytys kehittää myös yrityksen työnantajamielikuvaa, kun uusi työntekijä otetaan vastaan huolellisesti valmistautuneena ja ajan kanssa, kertoo se työnantajan sitoutuneisuudesta työntekijöihin. Koska osaajista käydään nykyään kovaa kilpailua, tulisi rekrytointiprosessin olla alusta loppuun asti tarkkaan mietitty sekä hyvin hoidettu.

5 vinkkiä onnistuneeseen perehdytykseen

Varaudu

Valmistele uudelle työntekijälle tarvittavat materiaalit ennakkoon. Kun työntekijää odottaa työvälineet, tarvittavat tunnukset ja mahdolliset työvaatteet, kokee hän itsensä odotetuksi. On tärkeää saada alusta asti työntekijälle tervetullut olo yhteisöön.

Valitse perehdyttäjät

Perehdyttäjiä voi olla useampi. Työntekijän esihenkilö voi kertoa yrityksestä sekä työsuhteeseen liittyvistä asioista, kun taas työpari voi opastaa käytännön työn tekemiseen. Vuokratyöntekijän aloittaessa on hyvä olla perillä siitä, mikä osa perehdytyksestä kuuluu henkilöstöpalvelualan yritykselle ja mikä käyttäjäyritykselle.

Laadi lomake

Valmis perehdytyslomake helpottaa perehdytyksen toteuttamista. Se toimii muistilappuna ja siihen on hyvä kirjata, kuka mitäkin on perehdyttänyt ja milloin.

Perehdytyslomakkeessa olevia kohtia voivat olla esimerkiksi:

  • Työntekijän työsuhde
  • Työpaikan ja henkilöstön esittely
  • Liikkuminen työtiloissa sekä kulkuluvat
  • Työajat ja tauotus
  • Työvaatteet ja varusteet
  • Työvälineet, koneet ja niiden käyttö
  • Työn vaara- ja haittatekijät
  • Toimintatavat poikkeustilanteissa

Aikatauluta

Perehdytykseen on syytä varata tarpeeksi aikaa. Esihenkilön on hyvä ottaa uusi työntekijä heti ensimmäisenä päivänä vastaan ja käydä tulevien viikkojen aikataulu läpi; milloin mitäkin asioita käydään ja kenen kanssa. On hyvä myös käydä läpi mihin mennessä odotetaan itsenäistä työtä ja miten oppimisesta huolehditaan läpi työuran.

Seuraa

Perehdytysjakson päätteeksi on hyvä istua alas työntekijän kanssa ja käydä läpi työn aloituksen onnistuminen. Kaipaako työntekijä tukea vielä joissain tehtävissä? Onko hänelle herännyt kysymyksiä, joihin ei ole saanut vastauksia? Uuden työntekijän kanssa on hyvä keskustella jo ensimmäisellä työviikolla, mutta myös myöhemmin, esimerkiksi noin kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta.

Perehdyttäminen on yksi työsuhteen tärkeimmistä vaiheista, joka maksaa varmasti vaivan monen kertaisesti takaisin.

Takaisin blogilistaukseen

Palvelemme: ma-pe 8-16
Puhelin: 0400 167 965
Sähköposti: toimisto@ehtahenkilostopalvelut.fi
Osoite: Salpakatu 2 A, 80100 Joensuu