fbpx

Työhaastattelusta kilpailuvaltti – näin erotut työnantajana

Hakijan saama kokemus työhaastattelusta muokkaa merkittävästi hänen käsitystään rekrytoivasta yrityksestä työnantajana. Haastattelutilanne mielletään usein työnantajan mahdollisuudeksi arvioida hakijan pätevyys ja motivaatio, mutta myös hakija arvioi potentiaalista työnantajaa. Nykyään kokemuksista puhutaan entistä avoimemmin, ja siksi huolella hoidettu rekrytointiprosessi kehittää yrityksen työnantajamielikuvaa sekä imagoa. Kun valmistaudut haastatteluun hyvin ja osoitat perehtyneesi työnhakijan taustoihin, kertoo se aidosta kiinnostuksesta hakijaa kohtaan ja tekee varmasti vaikutuksen.

Suunnittele haastattelun toteutus etukäteen

Aluksi on hyvä pohtia, kuinka haastattelu hoidetaan. Mieti ketkä osallistuvat haastatteluun, tulisiko mukana olla henkilöstöasiantuntija, lähiesimies, tuleva työkaveri tai parikin heistä. Pohdi mitä kysymyksiä hakijalta kysytään, omaan tyyliin sopivasti voit laatia selkeän kysymysrungon tai aihealueet, joista haluat puhua. Jos et ole kovin kokenut haastattelija, on kysymysrunko hyvä työkalu, näin muistat kysyä tarvittavat asiat ja annat vakuuttavamman kuvan.

Haastattelua varten on hyvä varata häiriötön tila, jossa voi keskustella rauhassa. Varaa itsellesi myös riittävästi aikaa haastatteluihin. Hyvä kikka on varata kalenterista itselle aikaa haastattelun valmistautumiselle ja yhteenvedon laatimiselle. Samana päivänä olevien haastattelujen väliin kannattaa varata hieman aikaa, tällöin jokaisen hakijan voi haastatella rauhassa eikä kukaan joudu odottamaan vuoroaan liian pitkään. Pidä huoli, että olet myös itse ajoissa.

Vie haastattelukokemus askeleen pidemmälle

Jos haluat todella erottua kilpailijoista, mieti mitä uutta voisit tuoda työhaastattelutilanteeseen. Haastateltaville voi esitellä yritystä, tulevia työtehtäviä tai käydä moikkaamassa yrityksen työntekijöitä. Entä sopisiko yrityksen toimitapoihin hoitaa haastattelu lenkillä, avantosaunalla vai olisiko haastattelussa mukana esimerkiksi joku asiakas?

Pienillä muutoksilla ja hyvällä valmistautumisella pääsee jo pitkälle, varma ja hyvin valmistautunut haastattelija antaa yrityksestä parhaan kuvan.