Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Juhta Oy
Y-tunnus 1506546-4
Salpakatu 2
80100 Joensuu

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Arto Mononen
Puh. 050 388 6602
arto.mononen@hl-s.fi

Juhta Oy:n keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on, että oikeat työntekijät löytäisivät mahdollisimman tehokkaasti oikeat työtehtävät ja työnantajat. Tätä tarkoitusta varten Juhta Oy kerää työntekijöistään ja työnhakijoiksi rekisteröityvistä henkilöistä heidän työllistymistään ja oikeaa sijoittamistaan palvelevia tietoja.

Rekisterin nimi

Juhta-niminen tietojärjestelmä, johon kootaan työntekijöitä ja työnhakijoita koskevia tietoja.

Rekisterin pitämisen peruste

Työnhakijan suostumuksella tapahtuva henkilötietojen kerääminen työntekijöiden ja työnantajien yhteen saattamiseksi sekä siihen kulloinkin liittyvien palveluiden tuottamiseksi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Palveluun liittyvien työntekijöiden tietojen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen sekä palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja markkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa voidaan työntekijän/työnhakijan suostumuksella käsitellä seuraavia tietoja:  Nimi, osoitetiedot, henkilö/ly-tunnus, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ajokortti, käytettävissä oleva auto, koulutus, ammatti, nykyinen työnantaja, työsuhteen kesto, laatu ja alkamisaika, edellinen työnantaja, edellisen työsuhteen kesto, työntekijän toiveet haetusta työpaikasta, palkkatoive, haettu työntekemispaikka, mahdolliset työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään työhakemuksen yhteydessä työnhakijalta tämän suostumuksella. Lisäksi henkilötietoja kerätään työntekijän/työnhakijan suostumuksella tämän työhistoriaa ja työstä suoriutumista sekä ammatillista osaamista koskevia tietoja arvioimalla työntekijältä ja työnantajalta saadun palautteen perusteella.

Tietojen luovutus

Juhta Oy ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja Juhta Oy:n, viranomaistahojen ja mahdollisten työnantajien ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta, osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Juhta Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin luovutus

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:

Juhta Oy / Ehta Henkilöstöpalvelut
Arto Mononen
Salpakatu 2
80100 Joensuu

tai voidaan esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.