Vuokratyöntekijän siirtyminen asiakasyritykseen

Monen vuokratyöntekijän tavoitteena on siirtyminen yrityksen kirjoille suoraan töihin. Vuokratyö voi olla keikkaa ja osa-aikaisuuksia, johon moni tahtoo vakautta. Tämä on yleinen, mutta usein vanhentunut käsitys vuokratyöntekijän arjesta. Yhä useammin vuokratyöntekijöinä työskennellään pitkäaikaisesti ja asiantuntijatehtävissäkin.

On myös paljon tilanteita, jossa vuokratyöyritys tarjoaa vakituiset työtunnit ja kilpailukykyisen palkan. Yhä useampi vuokratyöntekijä on tyytyväinen olosuhteisiin, eivätkä kaikki edes näe, että siirtyminen yrityksen listoille olisi vaihtoehto.

Mitä on vuokratyö?

Yritykset käyttävät vuokratyöntekijöitä tilapäisiin työntekijätarpeisiin kuten kausi- ja projektiluontoisiin työtehtäviin. Se tarjoaa joustoa yrityksen muuttuviin tilanteisiin. Me henkilöstöpalveluyritykset toimimme vuokratyöntekijän työnantajana ja vastaamme palkkaamiseen liittyvistä asioista. Yrityksen vastuulle jää vain perehdyttää ja johtaa työtä. Tämä on siis erityisen helppo tapa palkata uusia työntekijöitä.

Yritykset käyttävät vuokratyöntekijöitä, jos rekrytointi alalle on haastavaa ja osaajia on vaikea löytää. Rekrytoinnin ulkoistaminen voi olla myös vaihtoehto, jos siihen ei löydy aikaa tai osaamista. Syynä voi olla myös henkilöstötarpeen vakiintumattomuus, eli kun ei ole varmuutta siitä, onko töitä tarjolla tarvittavan työkokonaisuuden jälkeen. Vuokratyöntekijän käyttö sopii erityisen hyvin kesätöihin tai projektien tekemiseen.

Kun vakituiselle työntekijälle sitten tulee tarvetta, niin monesti luonteva vaihtoehto on tarjota tehtävää yrityksestä vuokratyöntekijälle. Hän tuntee jo työntekijät, on perehdytetty tehtäviin sekä muihin talon tapoihin.

Milloin vuokratyöntekijän siirtyminen yritykseen on mahdollista?

Vuokratyöntekijän voi siirtyä asiakasyrityksen kirjoille meidän näkökulmasta milloin vain. Me emme halua olla esteenä vuokratyöntekijän työllistymisessä. Vuokratyöntekijän siirtyminen yritykseen, työskentelemään suoraan asiakkaan kirjoille, on osa arkeamme.

Teemme työmme täydellä sydämellä, tavoitteemme on madaltaa yrityksien työllistämisen kynnystä. Haluamme, että mahdollisimman moni pääsee tekemään työtä missä oikeasti viihtyy.

Mitä vuokratyö maksaa?

Vuokratyöntekijän ei itse tarvitse maksaa rekrytointiyritykselle mitään. Ideaalissa tilanteessa vuokratyö ei näy työntekijälle millään tavalla, vaan arki luistaa työssä normaalisti osana yrityksen omaa henkilöstöä. Vain työsopimus yms. hallinnolliset asiat hoitaa muu kuin se yritys, jossa työntekijä työskentelee.

Monesti asiakasyritys on solminut vuokratyöyrityksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan he maksavat palvelusta. Vuokratyöntekijän palkka on sama kuin muillekin yrityksessä työskenteleville, palkka ja ehdot määräytyvät saman tessin mukaan. Tämän päälle yritys maksaa hallinnollisista kuluista rekrytointiyritykselle. Monesti on sovittu, että vuokratyösuhde kestää esimerkiksi x kuukautta, jonka jälkeen yritys voi palkata vuokratyön tekijän ilman rekrytointipalkkion maksamista. Vuokratyöntekijän siirtyminen asiakkaan kirjoille ennen tätäkin on mahdollista, mutta tällöin asiakkaan tulee maksaa ennalta sovittu palvelumaksu.

Siirtyminen käyttäjäyritykseen

Vuokratyöntekijä saa halutessaan solmia työsopimuksen yrityksen kanssa suoraan. Ei kuitenkaan voi olla päällekkäin kahta sopimusta sekä rekrytointiyrityksen että käyttäjäyrityksen kanssa. Uuden sopimuksen allekirjoitettuaan yrityksen kanssa vuokratyöntekijä voi irtisanoa vuokratyösopimuksensa. Vuokratyöntekijän irtisanomisaika menee tällöin työsopimuksen mukaan, ellei muusta ole sovittu.

Ehdan vuokratyöntekijöistä joka viides työllistyy lopulta asiakasyritykseen ja moni työskentelee yrityksessä vuosien jälkeenkin. Jos vuokratyöntekijä ei saa vakituista paikkaa, niin ainakin tarjoamme mahdollisuuden testata erilaisia aloja ja kerryttää hyödyllistä työkokemusta tulevaisuutta varten. Vuokratyö tarjoaa siis hyvän mahdollisuuden saada jalka oven väliin tai päästä mielenkiintoisiin projekteihin.

Meillä voi olla sopiva askel sinun työllistymiseesi, joko vuokratyöntekijänä tai suoraan asiakkaan kirjoille. Työpaikkailmoituksissamme kerrotaan, kumman kanssa työsuhde tullaan solmimaan.

Tutustu avoimiin työpaikkoihin tai jätä avoin hakemus.

Takaisin blogilistaukseen

Palvelemme: ma-pe 8-16
Puhelin: 0400 167 965
Sähköposti: toimisto@ehtahenkilostopalvelut.fi
Osoite: Salpakatu 2 A, 80100 Joensuu