Henkilöarviointi

Henkilöarvioinnit ovat yhä useammin osa yrityksien rekrytointiprosessia. Ne antavat tukea rekrytointipäätökselle ja vähentävät virhevalinnan riskiä. Henkilöarviointeja voi hyödyntää myös osana kehityskeskusteluita tai muutoin henkilöstön ammatillisen kehittymisen tueksi.

Käytössämme on AON-henkilöarvioinnit ja rekrytointiasiantuntijallamme on suoritettu sertifikaatti toteuttamaan arviointeja. Henkilöarviointi suoritetaan selaimen kautta, paikkariippumattomasti. Tämä on hakijalle mutkaton tapa, mutta antaa hyödyllistä tietoa rekrytointipäätöksen tueksi.

Henkilöarviointi räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Rekrytointiasiantuntijamme valitsee testikokonaisuuden, joka mittaa tehtävän kannalta tärkeimpiä ominaisuuksia. Laadimme selkeät raportit, joita on helppo tulkita.

Henkilöarviointi rekrytoinnin tueksi

Arviointeja voi hyödyntää rekrytoinnin eri vaiheissa. Esimerkiksi haastatteluun kutsuttavien valinnan tueksi tai ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen. Testit antavat puolueetonta tietoa esimerkiksi henkilön motivaatiosta ja loogisesta päättelystä. Testissä mitattavat asiat personoidaan jokaisen tehtävän mukaan.

Testitulokset rekrytointiasiantuntija käsittelee ja käy hakijan kanssa läpi yksityiskohtaisesti. Näin hakija saa tietoa ja näkökulmaa testin tuloksiin. Arvioinnin tulosten ja keskustelun perusteella kokoamme yhteenvedon rekrytoivalle esihenkilölle.

Rekrytointiasiantuntija valmistelee rekrytointia, asiakas voi päättää käyttääkö suorahaku- vai henkilöstönvuokrauspalvelua.

Arvioinneista lisäarvoa työnohjaukseen

Henkilöarvioinnit antavat niin työnantajalle kuin myös työntekijälle itselleen arvokasta tietoa esimerkiksi työntekijän työperäisestä käyttäytymisestä. Esihenkilö saa hyödyllistä tietoa johtamisen tueksi, esimerkiksi työntekijän motivoimiseen, sekä ammatillisen kasvun tukemiseen.

 

Henkilöarvioinnin toteutus:

1. Kartoitus

  • Työtehtävien määrittely: Minkälaista osaamista ja persoonaa ollaan hakemassa.

2. Testien valinta ja teko

  • Asiantuntija räätälöi testikokonaisuuden rekrytointikohtaisesta.
  • Ohjeistamme sekä yrityksen että hakijan testien tekoon ja prosessiin.
  • Hakija voi suorittaa online-pohjaisen testin paikan päällä tai etänä.

3. Raportti

  • Asiantuntija tutustuu hakijan testiraportteihin ja käy hakijan kanssa tulokset läpi.
  • Asiantuntija käy asiakkaan kanssa läpi arvion hakijan soveltuvuudesta sekä vahvuudet ja riskit.

Henkilöstöarviointi antaa puolueetonta tietoa hakijoista rekrytointipäätöksen tueksi.

Palvelemme: ma-pe 8-16
Puhelin: 0400 167 965
Sähköposti: toimisto@ehtahenkilostopalvelut.fi
Osoite: Salpakatu 2 A, 80100 Joensuu